Informatie over mijn belastingen

'Waar gaan mijn belastingen naar toe?', is een veelgestelde vraag.

Om je een idee te geven simuleren we jouw persoonlijke bijdrage en verdelen we die som proportioneel over de verschillende uitgaven in jouw gemeente.

Jouw persoonlijke bijdrage berekenen we op basis van twee inkomstenbronnen voor de gemeenten: de opcentiemen op personenbelastingen en onroerende voorheffing. Dat levert ongeveer 4/5 van de gemeentebelastingen op.

Deze berekening is dus een benadering van jouw bijdrage. Het is bv. onmogelijk om met alle aftrekposten op de personenbelasting rekening te houden. In de berekening gebruiken we wel de tarieven van jouw gemeente.

Oud-Turnhout

Projecten